Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bytte mellom kollektivtransportmidler i Oslo og Akershus

Bytte mellom kollektivtransportmidler i Oslo og Akershus

Forfattere: Åse Nossum
Rapportnr: 707/2004
ISBN: 82-480-0414-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Høsten 2002 gjennomførte TØI prosjektet "Samvalganalyse for Oslo og Akershus 2002". I den sammenheng ble det gjort en omfattende datainnsamling, hvor 1640 personer i Oslo og Akershus ble intervjuet om sine preferanser i forhold til kvaliteten på kollektivtransporten. Hovedresultatene fra prosjektet er rapportert i TØI rapport 633/2003. Denne rapporten fokuserer på den høye motstanden kollektivtrafikantene har mot å bytte transportmiddel og forsøker å finne ut hvordan ulike fasiliteter på byttestedet påvirker denne byttemotstanden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger