Du er her

Bygdeturisme i Norge

Forfattere: Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 373/1997
ISBN: 82-480-0026-5
Språk: Norwegian

Utenlandsmarkedet for hytteutleie i sommersesongen omfatter om lag 2.0 millioner overnattinger, hvorav tyske bilturister står for nær to tredeler. Rapporten gir en oversikt av strukturtrekk ved den utenlandske etterspørselen, mønstre i reservasjoner av overnattinger, informasjonsgrunnlaget for valg av overnattingssteder, bruken av norske serveringstilbud og interessen for norsk mat, aktivitetsønsker og motiver for å velge Norge som ferieland.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger