Du er her

Busstreik til besvær?

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 423/1999
ISBN: 82-480-0084-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Under transportstreiken 14.5 - 9.6 1998 ble bortimot alle ordinære bussruter innstilt. Rapporten beskriver effekter av busstreiken i Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag. Datagrunnlaget er telefonintervjuer samt trafikktall fra bomringen i Oslo og fra maskinelle tellepunkter i Sør-Trøndelag. En del valgte å jobbe hjemme eller ta fri under streiken, men de fleste dro på jobb. Mange reiste imidlertid på andre tidspunkter. I Oslo valgte de fleste trikk og t-bane, I Akershus bil og tog og i Sør-Trøndelag bil. Trafikktellingene viser at biltrafikken økte markert i Sør-Trøndelag, mens det var en nokså beskjeden vekst i biltrafikken i Oslo-området. Et klart flertall sier at streiken ikke skapte problemer for dem. Den viktigste grunnen er at folk flest har alternative transportmidler de kan bruke ved en busstreik.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger