Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Busser, Euro VI og avgassutslipp. Status 2016/2017

Busser, Euro VI og avgassutslipp. Status 2016/2017

Forfattere: Rolf Hagman
Rapportnr: 1540/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1819-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Tester av busser med Euro VI-dieselmotorer viser ved normale temperaturer meget lave nivåer når det gjelder utslipp av lokalt forurensende avgasser. En pilotstudie med tre dieselbusser viser at det blir utfordringer med oppvarming av SCR-rensesystemet for reduksjon av NOX ved nordisk lave temperaturer, under 0 ºC. Busser med nye Euro VI-godkjente gassmotorer er nå, noen år etter busser med tilsvarende dieselmotorer, blitt tilgjengelige på markedet. Avgasstester i VTTs avgasslaboratorium viser at to nye gassbusser ved normale temperaturer har utslipp av NOX, PM og CO2 på samme nivåer som nye dieselbusser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger