Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Busser, Euro VI og avgassutslipp. Status 2016/2017

Busser, Euro VI og avgassutslipp. Status 2016/2017

Forfattere: Rolf Hagman
Rapportnr: 1540/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1819-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Tester av busser med Euro VI-dieselmotorer viser ved normale temperaturer meget lave nivåer når det gjelder utslipp av lokalt forurensende avgasser. En pilotstudie med tre dieselbusser viser at det blir utfordringer med oppvarming av SCR-rensesystemet for reduksjon av NOX ved nordisk lave temperaturer, under 0 ºC. Busser med nye Euro VI-godkjente gassmotorer er nå, noen år etter busser med tilsvarende dieselmotorer, blitt tilgjengelige på markedet. Avgasstester i VTTs avgasslaboratorium viser at to nye gassbusser ved normale temperaturer har utslipp av NOX, PM og CO2 på samme nivåer som nye dieselbusser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger