Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bruk av Vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by

Bruk av Vegvesenets databaser for analyser av godstransport i by

Forfattere: Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Tale Ørving
Rapportnr: 1568/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2027-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten har vi forsøkt å utnytte Statens vegvesen sine databaser (data fra de periodiske kjøretøykontrollene, Autosys, vegtrafikktellinger og reisetidsmålinger) til analyser av godstransport i by. Basert på disse data presenterer vi sammensetningen og kjørelengden til små og store godsbiler i ulike bykommuner. Vi diskuterer hvordan Statens vegvesens trafikkdata og reisetidsmålinger kan benyttes til å lage anslag på næringslivets køkostnader på utvalgte strekninger i de fire største byene. Et av formålene med rapporten har vært å påpeke hvordan Statens vegvesen bedre kan tilrettelegge for at registerbasert informasjon kan danne basis for statistikk om godsbiler, både på nasjonalt nivå, men også på et regionalt nivå som f eks bykommuner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger