Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bruk av mobilt kommunikasjonsutstyr underveis. Hva skjer med reiseopplevelsen?

Bruk av mobilt kommunikasjonsutstyr underveis. Hva skjer med reiseopplevelsen?

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Jon Martin Denstadli, Jo Herstad
Rapportnr: 1330/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1056-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten undersøker hva slags teknologi reisende bringer med seg underveis, hvordan disse benyttes og hvordan tid benyttes mer generelt. Resultatene viser at de aller fleste reisende har med seg smarttelefon, PC eller nettbrett på sine reiser. Nettbaserte tjenester er blitt utbredt, og spesielt nyheter og sosiale medier. De reisende grupperes i fire hovedkategorier basert på teknologibruk, travel atferd og tidsbrukspreferanser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger