Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bruk av kunnskap fra Statens Havarikommisjon for Transport

Bruk av kunnskap fra Statens Havarikommisjon for Transport

Forfattere: Beate Elvebakk
Rapportnr: 1069/2010
ISBN: 978-82-480-1075-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1074-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I 2004 ble Statens havarikommisjon for transport utvidet med en ny seksjon for veitrafikk. Målet bak utvidelsen var å opparbeide ny kunnskap som kunne brukes som basis for tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. Denne rapporten ser på hvordan kunnskapen som genereres av den nye seksjonen, benyttes av de øvrige aktørene innen sikkerhetsfeltet. Vi finner at selv om de fleste av Havarikommisjonens sikkerhetstilrådinger blir tatt til følge, er det fremdeles rom for forbedringer i oppfølgingsprosessen, om kunnskapen skal utnyttes optimalt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger