Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bruk av fritidsbåt i Norge. Ulykkesinnblanding, sikkerhetsatferd, og holdninger.

Bruk av fritidsbåt i Norge. Ulykkesinnblanding, sikkerhetsatferd, og holdninger.

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1547/2017
ISBN: 978-82-480-1853-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1852-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten ser på bruken av fritidsbåter i Norge, samt ulykkesinnblanding og sikkerhetsatferd. Generelt sett tar båtfolket hensyn til hverandre når de ferdes til sjøs, og et fåtall bryter de reglene/lovene som fins. Vestpåbudet har medført av flere bruker vest. Men fortsatt er det mange som ikke alltid har på seg vest, særlig blant de med større båter. Mange av de med oppblåsbare vester har ikke hatt jevnlige kontroller/service på vestene. De fleste båtførere følger de sikkerhetstiltakene som finnes, det er særlig de eldre båtførerne som er flinkest til å følge reglene. Grunnstøting er den ulykkestypen som er vanligst blant fritidsbåter, og 35 prosent av ulykkene er en grunnstøting. De med lang erfaring som båtfører er noe mindre ulykkesutsatt en båtførere med liten erfaring. De fleste ulykkene som skjer medfører kun mindre materielle skader på båten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger