Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bosetting og daglig mobilitet. En studie av transportmuligheter og reiseatferd i byer og utkantstrøk i Norge.

Bosetting og daglig mobilitet. En studie av transportmuligheter og reiseatferd i byer og utkantstrøk i Norge.

Forfattere: Liva Vågane
Rapportnr: 492/2000
ISBN: 82-480-0167-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hovedtemaet i rapporten er hvilken rolle bosettingsmønsteret spiller for den daglige mobiliteten. Transportmuligheter (avstander, kollektivtilbud og bilhold) og reiseatferd sammenlignes i seks kommunetyper for å studere variasjoner og sammenheng. De som bor i utkantkommunene har dårligst kollektivtilbud og store avstander, mens de som bor i Oslo har godt kollektivtilbud og korte avstander. Bilholdet varierer lite, men er lavest i Oslo (og storbykommunene). Den totale reiselengden er lengst i omlandskommunene, det skyldes bl.a lange arbeidsreiser, og kortest i Oslo. Forskjellene i reiselengde henger sammen med forskjeller i reiselengde som bilfører. I Oslo og storbykommunene har man flere kollektivreiser enn ellers og det er små forskjeller mellom de resterende kommunetypene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger