Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bosatte i intervjuområder og forurensningssoner

Bosatte i intervjuområder og forurensningssoner

Forfattere: Ronny Klæboe
Rapportnr: 1123/1998
Språk: Norwegian

Notatet beskriver bruk av et nasjonalt register over gate og bruksnummer (GAB-registeret) og et geografisk informasjonssystem (GIS) for å finne fram til antall boliger innenfor geografisk avgrensete områder. Verktøyet kan anvendes til å finne fram til antall personer som bor innenfor intervjuområder og forurensningssoner. Dette gjør det relativt enkelt å "blåse opp" resultater fra utvalgsundersøkelsen til hele befolkningen og beregne effekten av en forurensnings-belastning i et byområde. I neste omgang kan slike beregninger danne grunnlag for å stratifisere befolkningen mhp forurensningsbelastning, og gi grunnlag for mer effektive utvalgsmetoder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger