Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset " Bilfører 65+ "

Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset " Bilfører 65+ "

Forfattere: Pål Ulleberg
Rapportnr: 841/2006
ISBN: 82-480-0650-6
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0651-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Effekten av kurset "Bilfører 65+" ble evaluert blant bilførere over 65 år. Blant kursdeltakerne er risikoen for trafikkulykker redusert med mellom 22 og 35 prosent ett år etter kurset sammenlignet med førere som ikke har tatt kurset. Reduksjonen var imidlertid ikke statistisk signifikant, og kan dermed skyldes tilfeldige svingninger i ulykkestall. Hvis man tar utgangpunkt i at kurset reduserer ulykkesrisikoen med 22 prosent, er nytteverdien ved kurset beregnet til å være tre ganger større enn kostnadene ved kurset. Kurset synes å ha liten betydning for eldres bruk av bil. Det synes heller ikke å bidra til at opplevelsen av usikkerhet når de ferdes i trafikken blir mindre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger