Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Blendingseffekter av fjernlys på motorsykler i dagslys

Blendingseffekter av fjernlys på motorsykler i dagslys

Forfattere: Alf Glad
Rapportnr: 521/2001
ISBN: 82-480-0201-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ett tiltak for å bedre motorsyklers synlighet er å la dem kjøre med fjernlys om dagen. En fare med et slikt tiltak er at lyset kan virke blendende på møtende trafikanter. Rapporten presenterer resultater som viser at bruk av fjernlys på motorsykler under vanlige dagslysforhold ikke reduserer møtende trafikanters synsskarphet og kontrastfølsomhet i nevneverdig grad.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger