Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bilkollektivet i Oslo. En studie av en pionergruppe

Bilkollektivet i Oslo. En studie av en pionergruppe

Forfattere: Guro Berge
Rapportnr: 1095/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I 1995 ble den første delebilordningen startet i Norge. Dette BILKOLLEKTIVET har ( høsten 1997) ca 120 medlemmer som deler 12 biler. En typisk "bilkollektivist" er en mann over 30 år, med eller uten barn, men med høy utdannelse og middels høy inntekt. Jobber like gjerne i det private som i det offentlige, og mange har en overordnet stilling. Medlemmene er mer miljøbevisste enn befolkningen generelt, men flesteparten er blitt med fordi de ikke trenger bil i hverdagen og fordi de ikke ønsker å bruke penger på å eie egen bil. Samlet kjører ikke medlemmene oftere eller lengre med bil som følge av medlemskapet. Flesteparten har imidlertid økt sin reiselengde med bil noe, men for et mindretall har medlemskapet betydd en reduksjon, og for noen få har denne reduksjonen vært betydelig. Medlemmene av BILKOLLEKTIVET kjører i gjennomsnitt 7470 km mindre enn befolkningen ellers i Oslo med førerkort og bil, men ikke særlig mer enn personer som har bil, men som ikke bruker denne på arbeidsreisen. Analysen viser imidlertid at medlemmene ville kjørt mer bil med egen bil og flere ville også brukt denne til og fra arbeidet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger