Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bilisters atferdstilpasning til innføring av vegbelysning : resultater fra en før- og etterundersøkelse på E-18 i Aust-Agder

Bilisters atferdstilpasning til innføring av vegbelysning : resultater fra en før- og etterundersøkelse på E-18 i Aust-Agder

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Stein Fosser
Rapportnr: 332/1996
ISBN: 82-7133-982-6
Språk: Norwegian

Fart og oppmerksomhet hos bilister ble undersøkt på E-18 i Aust-Agder før og etter innføring av vegbelysning i desember 1994. En strekning uten vegbelysning er brukt til sammenligning. Selv om tidligere forskning har vist at vegbelysning reduserer trafikkulykker i mørke, viser denne undersøkelsen at bilistene øker farten noe og kjører mindre oppmerksomt etter innføring av vegbelysning. Flere kvinner og eldre ser ut til å kjøre i mørke etter innføring av vegbelysning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger