Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bilismen er skadelig for miljøet - men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet - men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Forfattere: Alberte Ruud
Rapportnr: 424/1999
ISBN: 82-480-0085-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten belyser holdninger til og kunnskap om miljøproblemer knyttet til transportmiddelbruk blant ungdom. Et sentralt spørsmål som belyses er om ungdoms transporthandlinger i hverdagen har sammenheng med holdninger til miljøkonsekvensene av deres handlinger. Den empiriske analysen bygger på en postenquete blant ungdom i aldersgruppen 18 til 20 år fra tre østlige og to vestlige bydeler i Oslo. Utvalget består av rundt 600 respondenter. Funnene viser at miljøholdninger spiller en rolle for valg av transportmidler. De som er opptatt av bilens miljøkonsekvenser reiser mindre med bil/mc/moped enn andre. De som ikke er opptatt av dette forholdet, reiser mer med bil/mc/moped enn andre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger