Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Forfattere: Liva Vågane
Rapportnr: 856/2006
ISBN: 82-480-0682-4
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0683-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 (RVU 2005) er ca 17 500 personer fra 13 år intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Denne rapporten tar for seg hvilke muligheter man har for å bruke bil og hvordan bilen brukes. Ungdom, eldre kvinner og de som bor sentralt, har i liten grad førerkort. Bilholdet er lavest blant dem som har lav inntekt eller bor sentralt. Hele 54 prosent av reisene foregår som bilfører, og menn er de ivrigste bilførerne. Formålet med reisen er en viktig faktor for å forklare bilbruk. Andelen som kjører bil på de korteste reisene er relativt høy, men mange av disse reisene inngår i reisekjeder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger