Du er her

Bilhold, bilbruk, ulykker og personskader

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 402/1998
ISBN: 82-480-0060-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ved hjelp av den økonometriske modellen TRULS beskrives sammenhengene mellom bilhold, bilbruk, bilbeltebruk, trafikkulykker, personskader og et bredt spekter av uavhengige variable. De sistnevnte består i hovedsak av veginfrastruktur, vegvedlikehold, kollektivtilbud, befolkning, inntekter, drivstoffpriser, bilpriser, rente- og skattesatser, kjøretøyparkens sammensetning, vær- og dagslysforhold, trend- og kalendereffekter, lovgivning, alkoholtilgang og rapporteringsrutiner. Modellen er basert på månedlige data for alle norske fylker gjennom perioden 1973-94.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger