Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bilhold, bilbruk og bil med alternative drivstoff

Car ownership, car use and demand for alternative fuel vehicles

Forfattere: Farideh Ramjerdi, Lars Rand, Inger-Anne F Sætermo, Siv Ingebrigtsen
Rapportnr: 342/1996
ISBN: 82-7133-992-3
Språk: English

Prosjektet ble innledet med en litteraturstudie om modellering av bilhold, bilbruk og bruk av biler drevet av alternative energikilder. Deretter ble det samlet inn data i form av en paneldata-innsamling i to runder samt data til en samvalgsanalyse. Ulike modeller for bilhold, bilbruk og etterspørsel etter biler drevet av alternative energikilder er blitt estimert med basis i det innsamlede datamaterialet, bl a simultane modeller for eie og bruk av bil, nøstete logit modeller for valg av bil drevet av alternative energikilder som hovedbilen i husholdningen, «exploded logit» modeller for valg av bil nummer to i husholdningen, nøstete multinomiske logit modeller for biltransaksjoner og valg av biltype samt levetidsmodeller for bilhold og biltransaksjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger