Du er her

Bilers alder og ulykkesrisiko

Forfattere: Stein Fosser, Peter Christensen
Rapportnr: 386/1998
ISBN: 82-480-0042-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sammenhengen mellom bilens alder og skaderisikoen er studert ved hjelp av logistisk regresjon anvendt på et stort datamateriale fra Gjensidige Forsikring. Materialet og metoden gjør det mulig å skille effekten av bilens alder fra effektene av førerens alder og kjønn, av kjørelengden og av registreringsfylket. Analysen viser at skaderisikoen, under ellers like forhold, synker med bilens alder. Gamle biler har færrest ansvarsskader og også færrest personskader. Grunnen til dette er formodentlig at eldre biler kjøres mer forsiktig enn nye.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger