Du er her

Bildeling i Bergen - erfaringer og effekter

Forfattere: Vibeke Nenseth, Ingunn Opheim Ellis
Rapportnr: 1895/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1946-6
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bildeling bidrar til mer miljøvennlig mobilitet. Bildelere går og sykler og bruker mindre bil enn andre. Bildeling kan erstatte behovet for å ha egen bil, og gir lavinntektsgrupper lett tilgang til bil. Vi vet etter hvert mye om hvem bildeling er mest aktuelt for og hva som kjennetegner dem. I denne studien har vi studert befolkningen i Bergen generelt og de som er med i bildelingsordninger her spesielt. 5 prosent er bildelere i dag og ytterlige 8 prosent er interessert. Bildeling er uaktuelt for nesten 4 av 10, der det er behovet for å eie egen bil som uttrykkes klarest. Vi får bekreftet etablerte forskningsfunn som sier at det særlig er yngre, menn, som bor urbant, med høy utdanning som særlig ser bildeling som aktuelt. Motivene er sammensatte – det er både praktiske og økonomiske grunner og verdimessige som hensynet til klima/miljø og byliv som framholdes som viktig for 3 av 4 bildelere. For dem som vurderer bildeling blant befolkningen, er det argumentet om at det er billigere enn å eie egen bil som betyr mest.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger