Du er her

Bilbeltebruk blant bilførere i februar 1995

Forfattere: Stein Fosser
Rapportnr: 0994/1995
Språk: Norwegian

I februar 1995 ble det i 5 fylker i Sør-Norge registrert hvor stor andel av bilførere som brukte bilbelte. I byer brukte ca 70% bilbelte og ca 84% brukte bilbelte utenfor tettsteder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger