Du er her

Bilbelte- og hjelmbruk fra 1973 til 1993

Forfattere: Stein Fosser
Rapportnr: 0996/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

I november 1993 brukte ca 85% av person- og varebilførere bilbelter utenfor tettsteder og ca 74% i tettsteder. Blant førere av motorsykkel og moped var det bare to av 132 som ikke brukte hjelm.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger