Du er her

Bilavgiftenes klimaeffekt

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Vegard Østli
Rapportnr: 1820/2021
ISBN: 978-82-480-2351-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2348-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Etterspørselen etter nye personbiler i Norge blir analysert ved hjelp av en økonometrisk modell basert på data om nesten alle førstegangs¬registrerte nye personbiler i Norge i perioden fra januar 2003 til mai 2019, i alt 2 097 288 enkeltkjøretøy. De ulike bilmodellvariantene er beskrevet på svært detaljert nivå, idet salget hvert enkelt år er fordelt på ca. 2000 ulike modellvarianter. Ved å simulere hypotetiske endringer i bilmodellenes egenskaper, priser og avgifter får en fram hvordan etterspørselen, avgiftsinngangen og CO2-utslippet fra nye biler påvirkes av politikken og teknologiutviklingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger