Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Betydningen av mobiltelefonbruk for ulykkesrisiko i trafikken

Betydningen av mobiltelefonbruk for ulykkesrisiko i trafikken

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 387/1998
ISBN: 82-480-0043-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Ca. 9000 bilførere som nylig hadde meldt skade til forsikringsselskapene Gjensidige og Storebrand, besvarte et spørreskjema om mobiltelefonbruk og andre distraksjonsfaktorer ved det siste uhellet. Av førere med skyld i uhellet var det 0,62% som hadde brukt mobiltelefon under uhellet, og blant førere uten skyld var det 0,31%. Andel uhell i alt under mobiltelefonbruk ble beregnet til 0,82%, som er ca. 60% høyere risiko enn forventet ut fra omfanget av trafikkarbeidet som utføres samtidig med bruk av mobiltelefon. Antall uhell med mobiltelefon var for lite til at det kunne påvises signifikante forskjeller i risiko mellom håndfri og ikke-håndfri telefon. Påkjøring bakfra er den hyppigste uhellstypen under mobiltelefonbruk. Både radio og CD-spiller forårsaker en større andel uhell enn mobiltelefon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger