Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Betydningen av indirekte skatter og avgifter for norske reiselivsnæringers konkurranseevne

Betydningen av indirekte skatter og avgifter for norske reiselivsnæringers konkurranseevne

Forfattere: Petter Dybedal, Viggo Jean-Hansen, Karin Ibenholt, Anne Brendemoen
Rapportnr: 654/2003
ISBN: 82-480-0351-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne studien sammenlikner hva det koster å være turist i Norge sammenliknet med henholdsvis Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Irland. Man ser på et gjennomsnittlig turistkonsum av ulike varer og tjenester for henholdsvis hotellturister, campingturister, turister i leid hytte og på besøk hos slekt og venner, og beregner kostnadsnivå og andel indirekte skatter. Rapporten viser at kostnadsnivået er 5-10 prosent lavere i Danmark og Sverige, 20 prosent lavere i Finland og Storbritannia og 30-40 prosent lavere i Nederland, Tyskland og Finland. Nivået på indirekte skatter virker negativt inn overfor Nederland, Finland og Tyskland, men er lavere enn i Sverige og Danmark. Hovedproblemet for konkurranseevnen er det høye prisnivået generelt. Det er viktig for konkurransevnen at det ikke er merverdiavgift på overnatting i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger