Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Betydningen av distraksjon og uoppmerksomhet for innblanding i trafikkulykker. Spørreundersøkelse blant kunder i Gjensidige forsikring

Betydningen av distraksjon og uoppmerksomhet for innblanding i trafikkulykker. Spørreundersøkelse blant kunder i Gjensidige forsikring

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1464/2016
ISBN: 978-82-480-1277-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1254-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En spørreundersøkelse om uoppmerksomhet og distraksjon blant 3662 bilførere som hadde vært innblandet i uhell, samt et tilfeldig utvalg på 345 andre bilførere, viser at distraksjon forekom i 26 % av uhellene. «Indre» (kognitiv) distraksjon, dvs. nedsatt konsentrasjon om kjøreoppgaven, ved at føreren er opptatt av å tenke på eller bekymre seg om forhold utenom trafikksituasjonen, forekom i ca. 12 % av uhellene og er den distraksjonsfaktoren som er forbundet med høyest risiko. Undersøkelsen bekrefter tidligere studier som viser at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbundet med økt risiko. Nesten tre prosent av førerne svarer at de skriver meldinger daglig mens de kjører bil, og 4,5 % leser meldinger. Det er også signifikant økt risiko knyttet til betjening av radio og til distraksjonsfaktorer utenfor bilen. Andelen førere som har sovnet bak rattet siste år var 2,7 %, og 2,8 % av disse hendelsene førte til uhell.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger