Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Besøksforvalting og lokalsamfunnsutvikling i verdensarvområdene Nærøyfjorden og Geirangerfjorden

Besøksforvalting og lokalsamfunnsutvikling i verdensarvområdene Nærøyfjorden og Geirangerfjorden

Forfattere: Petter Dybedal, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 1585/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2079-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bærekraftig reiseliv er en integrert del av forvaltningen i verdensarvområder. Denne rapportens hovedmål er å framskaffe relevant informasjonsgrunnlag for forvaltning av verdensarvområdene ved Nærøyfjorden og i Geirangerområdet. Første del av prosjektrapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse blant besøkende i de respektive områdene (gjort på stedet) og fra en oppfølgende E-postbasert undersøkelse. Undersøkelsene fokuserer på egenskaper ved de besøkende og deres reise, kjennskap til verdensarvstatus, kjennskap til og bruk av områdets attraksjoner og aktiviteter, tilfredshet med ulike sider av det stedlige reiselivsproduktet og kjøp av varer og tjenester lokalt. Rapportens del 2 analyserer besøksvolum, turismerelatert omsetning og verdiskaping, nærmere bestemt i kommunene Aurland, Lærdal og Vik, samt i Stranda og Norddal (samlet).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger