Du er her

Beregning av føreropplæringskostnader

Forfattere: Peter Christensen
Rapportnr: 1056/1997
Språk: Norwegian

På grunnlag av spørreskjemaopplysninger og annen informasjon er føreropplæringskostnadene beregnet før og etter forandringen i føreropplæring for førerkort klasse B. Kostanden har blitt noe redusert, vesentlig pga at fase 2 er fjernet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger