Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Behovsvurdering av en digital samhandlingsplattform for transport

Behovsvurdering av en digital samhandlingsplattform for transport

Forfattere: Inger Beate Hovi, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1438/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1665-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I prosjektet er det fremskaffet et bredere grunnlag for å vurdere behovet for en digital samhandlingsplattform for transport. Informasjonen er innhentet gjennom litteraturstudie, intervjuer av aktører innen transport og utviklere av ITS-tjenester og gjennom en workshop. Det fremkommer at det foreligger mye digitale transport og trafikkdata, men at det i dag er fragmenterte formater og til dels proprietære systemer, spesielt for private data. Det vil være et stort fremskritt bare å få samlet tilgjengeligheten til dagens data som forvaltes i transportetatene gjennom ett felles utgangspunkt, som f eks en katalogtjeneste. I rapporten skisseres en anbefalt trinnvis utvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger