Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Behandling av personopplysninger i norske virksomheter. En spørreundersøkelse om personvern og personopplysningsloven

Behandling av personopplysninger i norske virksomheter. En spørreundersøkelse om personvern og personopplysningsloven

Forfattere: Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 800/2005
ISBN: 82-480-0563-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0565-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Undersøkelsen avdekker en grunnleggende positiv holdning til personvern og til personopplysningsloven blant norske virksomheter. Kunnskapen om loven og de pliktene som følger av den, er imidlertid lav blant virksomhetene. En stor andel mener at ulike tiltak som skal til for å oppfylle kravene til internkontroll, informasjonssikkerhet og for å oppfylle informasjonsplikten som de har etter loven eller forskriften, ikke gjelder for dem. Dette til tross for at virksomhetene behandler personopplysninger og således omfattes av loven. Et mindretall oppfyller kravene etter loven.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger