Du er her

  • > Publikasjoner
  • > «Begegnungszone» – erfaringer med tilrettelegging for gående fra Basel i Sveits

«Begegnungszone» – erfaringer med tilrettelegging for gående fra Basel i Sveits

Forfattere: Maja Karoline Rynning, Marianne Knapskog
Rapportnr: 1767/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1707-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Gange som transportmiddel blir stadig mer aktuelt og viktig. Mange byer jobber med å øke gangandeler og søker blant annet kunnskap om hvilke tiltak og løsninger som kan bidra til dette. I denne rapporten har vi innhentet og oppsummert kunnskap om begegnungszonen, en fysisk løsning for å bedre trafikkforhold og samspill mellom ulike trafikanter. Her har vi fokusert på hvordan løsningen kan bidra til å fremme gange med Basel, Sveits, som case. I rapporten gjennomgår vi hva begegnungszonen er, hvordan de implementeres i Basel, og hva slags erfaringer man har så langt. Videre har vi gjennomført feltarbeid for å evaluere utvalgte soner med bruk av tidligere utarbeidet metode for å evaluere gangvennlighet. Begegnungszone har flere likhetstrekk med norske gatetun og erfaringer fra Basel viser at det kan være rom for en bedre utnyttelse og bruk av gatetun i Norge som løsning for å fremme gange og gangvennlighet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger