Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 639/2003
ISBN: 82-480-0334-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Mobility management er en samlebetegnelse på tiltak som kan påvirke folks valg av transportmiddel i ulike situasjoner. Denne rapporten gir en oversikt over noen tiltak arbeidsgivere og ansatte i samarbeid kan benytte for å begrense bilbruken. Dette gjelder både arbeidsreiser og tjenestereiser. Bedriftene kan også bli mer bevisste når det gjelder varetransport og utnyttelse av kjøretøyenes kapasitet. Tiltakene skal stimulere bruken av kollektivtransport og sykkel. De regnes derfor å kunne bidra til å avlaste veinettet, redusere behovet for parkering ved arbeidsplassene og bidra positivt til ansattes helse, velferd og økonomi. Bedriftene vil kunne få økonomisk gevinst og samtidig styrke sin miljøprofil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger