Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bedre kollektiv og offentlig transport i distriktene. Råd om utforming av tilbudet

Bedre kollektiv og offentlig transport i distriktene. Råd om utforming av tilbudet

Forfattere: Gustav Nielsen, Truls Lange
Rapportnr: 887/2007
ISBN: 978-82-480-0746-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0747-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten gir råd om utforming av nettverk for kollektiv og offentlig transport i distrikter og regioner omkring små byer og tettsteder. Den bygger på erfaringer og konklusjoner fra konkrete prosjekter i Norge og andre land. Hovedelementer i et konsept som skal gjøre det lettere for alle å reise kollektivt blir beskrevet. Konseptet innebærer at en distriktsregion bør ha et integrert tilbud med taktet linjetrafikk i regionens sentrum og bestillingstrafikk i de store områdene som ikke har stort nok trafikkgrunnlag til å få et godt tilbud med linjetrafikk. Bestillingstrafikken foreslås utviklet med en transportsentral som samordner flest mulig av de kollektive og offentlig betalte transporttjenestene i regionen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger