Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Beboernes opplevelse av trafikkmiljøet i Ekeberg/Gamle Oslo. Noen resultater fra intervjuundersøkelser i 1994 og 1996

Beboernes opplevelse av trafikkmiljøet i Ekeberg/Gamle Oslo. Noen resultater fra intervjuundersøkelser i 1994 og 1996

Forfattere: Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1096/1998
Språk: Norwegian

De siste 10 år er det gjennomført en omfattende hovedvegutbygging i Oslo øst. Vålerengtunnelen ble åpnet 1987/88 og høsten 1995 ble Ekebergtunnelen åpnet for trafikk. Trafikkomleggingen er studert gjennom en serie miljøundersøkelser. Notatet presen-terer resultater fra intervjuer med beboerne i 1994 og 1996. Den store forbedringen i området kom med Vålerengtunnelens åpning i 1997. Utviklingen fra 1994 til 1996 viser at trafkken og folks plager nå har stabilisert seg på det nye og lavere nivået. De viktigste endringer som følge av Ekebergtunnelen var at trafikken i Dyvekes vei ble kraftig redusert. Pga belastningen fra Lodalsbrua og tunnel-munningene har dette ikke resultatert i mindre plager beboerne. Trafikken er fortsatt den store ulempen ved å bo i Gamle Oslo. De viktigste tiltakene beboerne ønsker for å forbedre miljøet, er ytterligere begrensning av trafikken gjennom stenging av gater, restriksjoner og redusert hastighet. Mange er også opptatt av økt innsats for å utbedre boliger og ruste opp parker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger