Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Batteri elektrisk og brenselcelle tog: Teknologisk modenhet og markeds status

Battery electric and fuel cell trains: Maturity of technology and market status

Forfattere: Rebecca Jayne Thorne, Astrid Helene Amundsen, Ingrid Sundvor
Rapportnr: 1737/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2285-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Selv om over halvparten av jernbanelinjene i Europa er elektrifisert enten via en tredje strømførende jernbaneskinne eller via overhengende kabler, er det ikke nødvendigvis kostnadseffektivt å elektrifisere de gjenværende linjene. I disse tilfellene kan alternativer til diesel tog være batteri- eller brenselcelle drevne tog. Den teknologiske utviklingen til batterielektriske- og hydrogen tog har kommet langt de siste årene, og flere produsenter investerer nå i utviklingen av batterielektriske og/eller brenselcelle tog. Dette har ført til at både batterielektriske- og hydrogen tog nå er i bruk, både for testing men også i kommersiell drift. Endringer i driftsmetode er ikke mulig uten omfattende planlegging og tilrettelegging. Dette er særlig viktig for brenselcelle tog, fordi hydrogen til transportformål ikke er under masseproduksjon enda. Men med økt fokus på innføring av batterielektriske- og brenselcelle tog i Norge og ellers i Europa, ser fremtiden lys ut for disse null-utslippsteknologiene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger