Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bakgrunn for lønnsomhetsstrategien i Nasjonal Transportplan 2010-2019

Bakgrunn for lønnsomhetsstrategien i Nasjonal Transportplan 2010-2019

Forfattere: Harald Minken, Anita Vingan
Rapportnr: 931/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0833-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

På grunnlag av etatenes nytteberegning av omtrent 250 infrastrukturprosjekter har vi formulert en lønnsomhetsstrategi, bestående av de prosjektene som til sammen gir størst samfunnsøkonomisk nytte av midlene i den nasjonale transportplanen. Forutsetningen er at prosjektene er riktig beregnet og uavhengige av hverandre. Vi har deretter forsøkt å identifisere mulige feil i beregningen av enkeltprosjekter og mulige avhengighets- og konsistensproblemer. En enkel test av avhengighet mellom prosjekter antyder at jernbane- og vegprosjekter utenom byene kan betraktes som uavhengige, mens byprosjekter og vegprosjekter på alternative ruter mellom samme start- og bestemmelsessted er avhengige av hverandre. De sistnevnte gir mindre nytte samlet enn summen av de enkelte prosjektene skulle tilsi.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger