Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bærekraftige bylogistikkplaner i Europa - En litteraturstudie

Planning for Sustainable Urban Logistics in Europe – a Review

Forfattere: Karin Fossheim, Jardar Andersen
Rapportnr: 1508/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1736-3
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Målet med denne systematiske litteraturstudien er å vurdere allerede eksisterende europeiske bylogistikkplaner (Sustainable Urban Logistics Plan’s) og godsrelatert mobilitetsplaner (Sustainable Urban Mobility Plan’s) for deretter å identifisere erfaringer og fellestrekk relevant for utvikling av tilsvarende planer i Norge. Studien viser at bruken av bylogistikkplaner i skandinavisk- og engelsktalende europeiske land er begrenset, men økende. Videre indikerer funnene at nasjonale og/eller regionale planføringer samtidig gods inkluderes i en overordnet mobilitetsplan eller byutviklingsstrategi kan øke oppmerksomheten rundt denne typen problemstillinger. Fellestrekk det kan være relevant å bygge videre på ved utviklingen av norske bylogistikkplaner er at mange av de identifiserte planene er en kombinasjon av godsstrategier og handlingsplaner der oppbygning av planinnholdet følger en relativt standardisert struktur. Bylogistikkplaner kan gi en langsiktig visjon til kommunen for å kunne utvikle policytiltak og praksis som sikrer en økt andel bærekraftig urban varetransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger