Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bærekraftige arealbruks- og transportstrategier? Erfaringer fra Freiburg, Groningen, Lund, Bergen og Jæren.

Bærekraftige arealbruks- og transportstrategier? Erfaringer fra Freiburg, Groningen, Lund, Bergen og Jæren.

Forfattere: Jomar Lygre Langeland
Rapportnr: 689/2003
ISBN: 82-480-0393-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er ønskelig å komme fram til planleggingsformer og strategier for å fremme en bærekraftig utvikling. Stadig økende bilbruk er ikke bærekraftig. Vägverket har derfor finansiert dette prosjekt som redegjør for planlegging i norske og andre europeiske byer der man har forsøkt å utvikle miljøvennlige arealbruks- og transportstrategier. I samarbeid med Vägverket fant vi at følgende byområder pekte seg ut som interessante: Freiburg, Groningen, Lund, Bergen og Jæren. Studien viser at iverksetting av bestemte tiltak og strategier kan gi positive effekter på bilbruk og reisemiddelvalg. I tillegg er følgende faktorer trukket fram som viktige for å oppnå gode resultater: Fysisk bystruktur, kriseforståelse, langsiktige strategier og satsing, politisk forankring, faglig dokumentasjon og oppfølging og iverksetting av en samlet pakke med tiltak. Strategiene og tiltakene som er gjennomgått i denne rapporten vil kunne overføres til svenske forhold.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger