Du er her

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart

Forfattere: Jon Inge Lian
Rapportnr: 921/2007
ISBN: 978-82-480-0813-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0814-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Luftfart er viktig i Norge pga lange avstander og avsides beliggenhet i Europa. Eksportindustrien, oljesektoren, turismen og kystområdene er særlig avhengige av luftfart. Klimaeffekter av luftfarten og utslipp knyttet til nordmenns flyreiser er analysert, virkemidler drøftet og ulike scenarier beskrevet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger