Du er her

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart

Forfattere: Jon Inge Lian
Rapportnr: 921/2007
ISBN: 978-82-480-0813-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0814-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Luftfart er viktig i Norge pga lange avstander og avsides beliggenhet i Europa. Eksportindustrien, oljesektoren, turismen og kystområdene er særlig avhengige av luftfart. Klimaeffekter av luftfarten og utslipp knyttet til nordmenns flyreiser er analysert, virkemidler drøftet og ulike scenarier beskrevet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger