Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Automatisk rutekoding for regionale persontransportmodeller

Automatisk rutekoding for regionale persontransportmodeller

Forfattere: Chi Kwan Kwong, Grétar Ævarsson
Rapportnr: 1624/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2129-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Lansering av en nasjonal database for rute- og stoppestedsdata i 2017 åpnet muligheten for å erstatte manuell rutekoding til regionale persontransportmodeller med automatisert rutegenerering ved hjelp av en applikasjon. Applikasjonen NeTEx2TNExt versjon 1.0 er utviklet som en tilleggsmodul til ArcGIS systemet med formål å generere rutedata basert på den norske profilen Network Timetable Exchange (NeTEx), som er det offisielle utvekslingsformatet for rutedata i Norge fra 1. juni 2017. Applikasjonen baserer seg på transportnettverk etablert i TNExtension og omsetter NeTEx dataene til rutebeskrivelser tilpasset for import til TNExtension og videre til RTM. Applikasjonen gjør uttrekk av rutetilbudet med tilhørende egenskapsdata etter tidsperioder definert av brukeren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger