Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Automatisert tilrettelegging av kollektivtilbudet i nettverksmodeller - Utvikling av applikasjonen KOLLNETT.

Automatisert tilrettelegging av kollektivtilbudet i nettverksmodeller - Utvikling av applikasjonen KOLLNETT.

Forfattere: Tom N Hamre
Rapportnr: 518/2001
ISBN: 82-480-0198-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Applikasjonen KOLLNETT er utviklet som et forsøk på å automatisere koding av kollektivtilbud for nettverksmodellen Emme/2. For hver enkeltrute innebærer dette beregning av et representativt betjeningsmønster og en representativ frekvens, samt kobling til et nettverk. Rapporten dokumenterer tekniske og teoretiske avveininger som er gjort i dette arbeidet. Hvorvidt prosedyrene i KOLLNETT kan brukes til å gi tilfredstillende kollektivnett vil være avhengig av kvaliteteten på koordinatfestede data om stoppesteder, samt detaljeringen i nettverket.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger