Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Atferdstilpasning til kollisjonsputer og blokkeringsfrie bremser

Atferdstilpasning til kollisjonsputer og blokkeringsfrie bremser

Forfattere: Stein Fosser, Fridulv Sagberg, Inger-Anne F Sætermo
Rapportnr: 335/1996
ISBN: 82-7133-985-0
Språk: Norwegian

Som del av et forskningsprogram om risikokompensasjon blant bilførere ble det gjennomført en undersøkelse av drosjesjåførers atferdstilpasning til kollisjonsputer og blokkeringsfrie bremser (ABS). Målinger av fart, avstand til forankjørende, feltvalg og variasjon i sideplassering ble foretatt for 213 drosjer, uten at førerne visste at de ble observert. Atferdsdataene ble koblet til spørreskjemadata som ble innsamlet ved slutten av turen. Drosjer med ABS holdt betydelig kortere avstand til forankjørende enn drosjer uten ABS, mens det ikke var noen slik sammenheng for kollisjonspute. Dette er i samsvar med en hypotese om at ulykkesreduserende tiltak kompenseres i større grad enn skadereduserende tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger