Du er her

Årlige innenlandske transportkostnader 2001

Forfattere: Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 837/2006
ISBN: 82-480-0641-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0642-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Innenlandske transportkostnader (bearbeidingsverdi) er beregnet til ca 104 milliarder kr i 2001. I forhold til BNP (brutto nasjonalproduktet) utgjør dette 10,3 %. 79 % av dette gjelder persontransport. Innenlandske transportkostnader er fordelt på transport- og regiontyper. Det er også beregnet miljø-, ulykkes- og slitasjekostnader.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger