Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arealdimensjonen i byvekstavtalene: Case Trondheimsområdet

Arealdimensjonen i byvekstavtalene: Case Trondheimsområdet

Forfattere: Aud Tennøy, Anders Tønnesen, Kjersti Visnes Øksenholt
Rapportnr: 1829/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2360-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsket en kartlegging av håndtering av arealdimensjonen i forhandlingene om byvekstavtaler. Rapporten oppsummerer intervjuer om dette i Trondheimsområdet. Arealutvikling ble et viktig tema, og problemstillinger knyttet til kommunenes selvråderett var sentrale. Dette ble løst ved at interkommunal arealplan ble lagt til grunn, og at arealbeslutninger vil bli tatt av kommunene på ordinært vis. Da er også lokaldemokratisk forankring ivaretatt. Det ble derfor ikke sett som problematisk at forhandlingene foregikk som lukket prosess. Kommunene ser byvekstavtalen som et virkemiddel for å gjennomføre sin interkommunale planstrategi, IKAP, med fortetting rundt jernbanestasjonene og et bedre togtilbud. Kommunepolitikerne vil oppfylle sine forpliktelser i avtalen, og anser ikke at den skal gi endringer i deres arealpolitikk. De uttrykker at de største truslene mot byvekstavtalenes legitimitet ligger i at styringsstrukturen er kompleks, at staten ikke følger opp sine forpliktelser og gjennomfører tiltak som motvirker nullvekstmålet. De anbefaler likevel andre kommuner å inngå byvekstavtaler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger