Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arbeidsrelaterte ulykker i norsk veg, sjø og lufttransport: roller og ansvar

Work-related accidents in Norwegian road, sea and air transport: roles and responsibilities

Forfattere: Beate Elvebakk, Tor-Olav Nævestad, Karen Ranestad
Rapportnr: 1567/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2020-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne studien utforsker myndigheters og transportselskapers kunnskap om og kilder til informasjon om arbeidsrelaterte ulykker, syn på risikofaktorer knyttet til slike ulykker, og forståelser av roller og ansvar koblet til arbeidsrelaterte faktorer og ulykker innen tre ulike transportsektorer. Hovedfunnet i denne studien er at vegsektoren ser ut til å prestere dårligere enn sjøtransport og transport med lette innlandshelikoptre på disse tre aspektene ved ulykkesforebygging. Som en følge av dette, rangerte respondentene fra vegsektoren også egen innsats knyttet til forebygging av arbeidsrelaterte ulykker lavere enn respondenter fra de andre transportsektorene. Studien foreslår avslutningsvis hvordan vegsektoren kan forbedre egen praksis innen risikoforebygging ved å se til lovgivning og praksis i de to andre sektorene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger