Du er her

Arbeidsreiser til Nydalen

Forfattere: Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1684/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2216-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ansatte i virksomheter so leier lokaler av Avantor i Nydalen har svart på en spørreundersøkelse om egen arbeidsreiser og tiltak for å øke sykkelbruken og redusere bilbruken. Nydalen er sentralt lokalisert i Oslo både geografisk og i forhold til kollektivtrafikk. Blant de ansatte er det over 50 prosent som oppgir at de reiser kollektivt. Mange bor forholdsvis nærme Nydalen og 17 prosent av arbeidsreisene foregår ved sykkel og gange. Gjennomsnittlige reiseavstand for de ansatte er 22 km og reisetiden 36 minutter. De viktigste grunnene til å bruke bil på arbeidsreisen er at det går raskt og at kollektivtilbudet er dårlig utbygd på strekningen. At det går raskt er også den oftest nevnte begrunnelsen både for å reise kollektivt, og for å sykle. I tillegg nevnes ofte at det er en miljøvennlig måte å reise på som en begrunnelse. For sykkel nevnes også at det er en form for mosjon/trening

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger