Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arbeidsgiverbetalte kollektivreiser og parkeringsplasser. Litteraturstudie og vurdering av skattemessige virkninger

Arbeidsgiverbetalte kollektivreiser og parkeringsplasser. Litteraturstudie og vurdering av skattemessige virkninger

Forfattere: Jan U Hanssen, Åse Nossum
Rapportnr: 944/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0856-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Hvis arbeidsgivere tilbyr å betale for eller subsidiere ansattes arbeidsreiser når de benytter kollektivtransport, kan det bidra til å bedre framkommeligheten i våre byområder. Litteraturstudien viser at man i flere land har funnet fram til skatteordninger som bidrar til at slike tiltak blir interessante. I enkelte land har man også innført ulike ordninger som innebærer avgift eller skatt på parkeringsplasser. Rapporten er en forstudie og viser en enkel beregning av hva subsidiert kollektivreise i Oslo og Akershus kan bety for de samlete skatteinntekter. Det synes som inntektstapet blir mindre enn hva myndighetene tidligere har beregnet. Dette gjelder spesielt hvis man fortsatt aksepterer at parkeringsfordeler ikke skal være en skattbar naturalytelse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger