Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arbeids- og tjenestereiser. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Arbeids- og tjenestereiser. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 868/2006
ISBN: 978-82-480-0708-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0709-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 (RVU 2005) er ca 17 500 personer fra 13 år intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Denne rapporten tar for seg befolkningens arbeids- og tjenestereiser. Arbeidsreisene utgjør 19-25 prosent av de daglige reisene. I rushtidene på hverdager er det arbeidsreisene som dominerer. 70 prosent av arbeidsreisene skjer med bil. Reisemåten varierer etter hvor arbeidsplassen er lokalisert og tilgangen på gratis parkeringsplass. Tjenestereiser utgjør ikke mer enn to prosent av alle reiser, men står for 14 prosent av de interregionale reisene (28 prosent på fly). Tre av fire tjenestereiser skjer med bil, men på interregionale reiser er flyet viktigst. RVU 2005 gir også et bilde av romlige dimensjoner i arbeidsmarkedene og geografiske trekk ved kontaktmønstrene i næringslivet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger