Du er her

Arbeids- og tjenestereiser

Forfattere: Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 596/2002
ISBN: 82-480-0285-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 er mer enn 20.000 personer intervjuet om sine reisevaner. Dette temaheftet tar for seg befolkningens arbeids- og tjenestereiser. Undersøkelsen viser en langsiktig trend i retning av flere og lengre arbeidsreiser. Omfanget har økt blant annet som følge av høyere sysselsetting blant kvinner. Bilen dominerer transportmiddelbruken på arbeidsreisene, 70 prosent av reisene skjer med bil. Transportmiddelbruken er den samme nå som for 10 år siden. Gratis parkering ved arbeidsplassen betyr mest for transportmiddelvalget på arbeidsreisene. Ledere reiser oftest på tjenestereiser. Det er imidlertid færre som foretar lange tjenestereiser nå enn for fire år tilbake. Nedgangen er spesielt merkbar for kurs- og konferansereiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger