Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Anvendelse av produksjonsanalyse innen havneøkonomi: En vurdering av modelleringsstrategier og databruk

Application of production analysis in port economics: A critical review of modeling strategies and data management

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1390/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1151-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Denne rapporten er skrevet forbindelse med gjennomføringen av prosjektet EXPORT, som finansieres av Forskningsrådet, Kystverket og KS Bedrift Havn. Rapportens gir en kritisk gjennomgang av den internasjonale faglitteraturens bruk av produksjonsanalyse innenfor havnesektoren. Rapporten diskuterer både modelleringsstrategier og databruk, og gir avslutningsvis anbefalinger for det videre arbeidet med EXPORT-prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger